Accessibility Tools

Skip to main content

Controlling is een van de belangrijkste management doelstellingen. Hoe zorgt u ervoor dat de organisatie haar doelen behaalt?

Om de resultaten te analyseren, is het van belang dat de controller effectieve controle uitoefent over de activiteiten en middelen van de organisatie. Controlling zorgt er dan ook voor dat de middelen van een organisatie effectief en efficiënt worden gebruikt voor het bereiken van de vooraf bepaalde doelen.

Uw vaste controller kent uw organisatie, weet wat er speelt in uw organisatie en de branche, rapporteert direct aan het management en speelt een belangrijke rol bij de formele rapportage/externe verslaglegging.

De controller kan directie en management adviseren over strategische besluiten. Ook geeft hij of zij input over de optimalisatie van de interne organisatiestructuur

De controller gebruikt de financiële data van nu voor de besluitvorming over de toekomst. Dat betekent niet dat de controller degene is die de financiën beheert of opstelt, maar dat hij of zij aan de hand van de beschikbare financiële informatie plannen maakt en begeleidt om kosten te besparen en bedrijfsprocessen te verbeteren.

Door zijn of haar opleiding kan de Controller sparingspartner zijn bij/over:

  • ontwikkelingen in de markt vertalen naar voorspellingen;
  • ontwikkelingen in de markt vertalen naar aanbevelingen;
  • voorspellingen blijven analyseren en monitoren;
  • bedrijfsanalyses uitvoeren en rapportages opstellen;
  • strategische doelen vertalen naar kritieke prestatie-indicatoren;
  • (proces)verbeteringen zien en doorvoeren;
  • over dit alles het management adviseren.

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek vertellen wij u graag wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen. Dankzij onze uitgebreide vakkennis kunnen we een flexibele en betrouwbare sparringpartner zijn.